Stamkundsprogram

Som stamkund får du rabatt på frihandelsvaror enligt följande:

Uppköp över:
50,00 €
200,00 €
400,00 €
700,00 €

Rabatt:
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%

Dessutom erbjuder vi våra stamkunder kostnadsfritt receptförnyande.