Läkemedelsavfall

Oanvända, föråldrade eller förstörda läkemedel hanteras som farligt avfall. Läkemedlen får inte slängas i blandavfallet då de belastar miljön och kan även hamna i fel händer.

Sortera läkemedelsavfallet enligt förljande innan det hämtas till apoteket:

  • Kvicksilverfebertermometare skilt
  • lösa tabletter i en genomskinlig påse
  • krämer, aerosoler, lösningar i egna förpackningar
  • produkter innehållande jod skilt
  • sprutor och nålar skilt

Till läkemedelsavfall räknas inte tvättmedel, vitaminer eller kosttillskott köpta från apoteket. De kan läggas i blandavfallet.

Länk till Rosk´n Rolls hemsida Så här återvinner du hemmets läkemedelsavfall