Dosdispensering

När du blir dosdispenseringskund får du läkemedlen som läkaren ordinerat maskinellt packat i påsar för två veckor i gången. Förändringar i medicineringen kan alltså göras med två veckors mellanrum och på detta sätt samlas det inte oanvända mediciner hemma. Då medicinerna är packade i påsar med datum och klockslag kommer du även bättre ihåg att ta dina mediciner. I dosdispenseringen används förmånliga generiska produkter i stora förmånliga förpackningar. Till serviceformen hör även kontroll av medicineringen. Hör av dig så berättar vi mera!