Användbara länkar

Anja Annosjakelu
Pharmaservice dosdispensering delar medicinerna säkert.

Apotekarförbundet
Aktuell information om apoteksbranschen

Fimea
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Fineli

Nationell livsmedelsdatabas som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd

Fpa (läkemedel)

Information om bl.a. läkemedelsersättningar

Lääkekasvatus
Bra infopaket om läkemedelsanvändning för alla åldrar. Utvecklad som arbetsredskap åt grundskolans lärare. Finskspråkig sida.

Giftinformationscentralen

Anvisningar om första hjälpen vid förgiftningstillbud och information om växters, svampars, läkemedels och andra kemikaliers giftighet.

Norkko

Pollenrapporten framställs av Aerobiologiska enheten vid Åbo universitet.

Omakanta

Alla dina hälsouppgifter och recept på ett och samma ställe!

Terveyskirjasto
Pålitlig hälsoinformation!

Mycket information t.ex. patientversioner av God medicinsk praxis-rekommendationerna, tolkning av laboratorieprov, Kodin lääkeopas och instruktioner för egenvård

THL - institutet för hälsa och välfärd
Aktuell information om hälsa och välmående.

Nylands Minneslots
Verksamheten är riktad till

personer med minnessjukdom och deras närstående och även för andra som är intresserade av att sköta om sitt minne!