Hantering av personuppgifter på apoteket


EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas från och med 25.5.2018 i alla EU:s medlemsländer. På apoteket grundar sig hanteringen av personuppgifter dels på den allmänna dataskyddslagstiftningen och dels på lagstiftning som gäller apoteksverksamhet.


På apoteket behövs personuppgifter vid behandlingen av recept. Personuppgifterna hanteras med absolut sekretess. Apotekspersonalen har utöver den allmänna tystnadsplikten en lagstadgad livslång tystnadsplikt gällande kundens läkemedels- och hälsoinformation.


Varifrån får apoteket information?


Vid expediering av recept hanteras information som fås av kunden och från nationella register. Rätten att handla med ett recept fastställs med identitetsbevis, FPA-kort, patientanvisning eller pappersrecept.


Apoteket hämtar med kundens samtycke elektroniskt information om vissa recept i FPA:s receptcenter. Från FPA får apoteket de behövliga ersättningsuppgifterna samt uppgifter om en eventuell arbetsplatskassa eller en betalningsförbindelse som hör till utkomststödet. Andra betalningsförbindelser antecknar apoteket i sitt system från dokument som kunden uppvisar. Om kunden har ett gällande apoteksavtal får man uppgiften om det från det apotek som är antecknat i avtalet.


Vart överför och överlåter apoteket information?


Information om expedierade recept lagras i apotekets datasystem, där den sparas i 13 månader. Efter det arkiveras informationen för fem år.


I FPA:s receptcenter sparas receptens expedieringsuppgifter samt pappers- och telefonreceptens uppgifter. Redovisningsuppgifter om läkemedelsköp som ersätts av FPA eller en arbetsplatskassa överlåts till FPA. Om någon annan part betalar köpet (t.ex. ett försäkringsbolag eller utkomststödet) överlåts faktureringsuppgifterna enligt avtalet.


När ett recept ska förnyas skickar apoteket en begäran om förnyande till FPA:s receptcenter, som automatiskt förmedlar begäran till den hälsovårdsenhet som kunden angett.


Vid fakturering av köp, maskinell dosdispensering och kontroll av apoteksavtal kan apoteket använda underleverantörer som då även hanterar personuppgifter. Hanteringen av personuppgifter sker alltid under apotekets dirigering.


I tillsynssituationer kan information om receptköp på begäran överlåtas till tillsynsmyndigheten.


Tilläggsinformation


Du kan när som helst be apotekspersonalen om en dataskyddsförklaring eller mer information om hanteringen av personuppgifter.